ไลน์ รวยดอทคอม x
3. Privacy Policy • รวยดอทคอม RUAY

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการ

ขอบคุณที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์รวยดอทคอม และให้ความสนใจในบริการของเว็บไซต์เรา เราทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่าย  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ซึ่งเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล  พนักงานของเรามีหน้าที่รักษาข้อมูลทั้งหมดให้เป็นความลับ  และได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอในการปกป้องข้อมูลและดูแลความปลอดภัยของข้อมูล  ซึ่งในเนื้อหาต่อไปนี้  เราขออธิบายโดยสังเขปว่าเราได้ปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร  และมันสำคัญกับท่านอย่างไรกับการที่ท่านได้ใช้ระบบออนไลน์ของเรา

การเข้าสู่ข้อมูล

เมื่อมีการเข้าชมหน้าอินเตอร์เน็ตของเรา เว็บไซต์รวยดอทคอมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อการป้องกันและช่วยในการแสดงตัวตน  ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง:

  • ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน
  • ประเทศต้นทางที่ท่านทำการเข้าสู่เว็บไซต์
  • เว็บไซต์ที่นำท่านเข้าสู่หน้าอินเตอร์เน็ตของเรา
  • คำศัพท์ที่ท่านใช้ค้นหา  หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านเว็บไซต์ที่เป็นระบบค้นหา
  • หน้าในเว็บไซต์รวยดอทคอมที่ท่านเข้าชม
  • เครื่องมือ (เว็บบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ) ที่ท่านใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม และ
  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์โดยเว็บไซต์รวยดอทคอมเพื่อให้เราได้ทำความรู้จักในขั้นต้นและประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้  เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในขบวนการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยเด็ดขาด

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ใช้เพื่อแสดงตัวตนอย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ และรหัสไปรษณีย์ หรืออีเมลของท่าน  เราทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงครั้งเดียวจากการเข้าใช้ข้อมูลถ้าท่านได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราไว้ด้วยความสมัครใจ เช่น การลงทะเบียน แบบสำรวจ การแข่งขันเพื่อชิงรางวัล การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือเพื่อทำรายการสั่งซื้อออนไลน์  นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เมื่อจำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎหมายเมื่อท่านสมัครใจเท่านั้น  เว็บไซต์รวยดอทคอมใช้ขั้นตอนการเข้ารหัสในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลของท่านปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น บุคคลอื่นจะไม่สามารถอ่านการสื่อสารระหว่างบราวเซอร์ของท่านและระบบสั่งซื้อของเราได้จากอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ป้องกันเป็นพิเศษของเว็บไซต์รวยดอทคอม การใช้ระบบการสั่งซื้อบริการออนไลน์ของเรานั้นถือว่าท่านยินยอมให้เว็บไซต์รวยดอทคอมจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่าน

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

เว็บไซต์รวยดอทคอมได้กระทำการบางส่วนของการบริการร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่เลือกไว้ ซึ่งบริษัทคู่ค้าเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดของข้อกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่กำหนดและผนวกเข้ากับหลักการปกป้องข้อมูลของเว็บไซต์รวยดอทคอม ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งต่อในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

  • เมื่อทำข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อออนไลน์
  • ในแต่ละกรณี โดยที่ท่านให้ความยินยอม

ข้อมูลเพิ่มเติม – เช่น การสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจเป็นหลัก – เว็บไซต์รวยดอทคอมจะไม่ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งให้กับสถาบันของรัฐและหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือฝ่ายตุลาการที่มีหน้าที่เท่านั้น

การยกเลิก

หากท่านร้องขอโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเว็บไซต์รวยดอทคอมหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในการแก้ไข หยุดการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เราจะดำเนินการในทันที หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน เราจัดให้ท่านสามารถดูและลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ตามความจำเป็นด้วยตัวท่านเอง

คุกกี้

คุกกี้คือเท็กซ์ไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้กับเว็บไซต์รวยดอทคอม  คุกกี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของท่านโดยเซิร์ฟเวอร์ของเรา  คุกกี้ของเราไม่มีข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากนี้มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถอ่านซ้ำได้จากคุกกี้ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา และไม่สามารถอ่านโดยเว็บไซต์อื่นจากภายนอก บราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ  หากท่านไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุกกี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชันนี้ในบราวเซอร์ของท่าน  ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ใช้คุกกี้  อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นการจำกัดความสามารถในการใช้งานบางอย่าง

การใช้งานอื่นๆ (เช่น จาวาสคริปต์, แอกทีฟเอ็กซ์)

ปฏิบัติการได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบราวเซอร์ของท่าน  อินเตอร์เน็ตของเราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยจาวาสคริปต์

ลิงค์

เว็บไซต์รวยดอทคอมอาจมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่น  เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อตรวจสอบลิงค์โดยตรงเหล่านั้น เว็บไซต์รวยดอทคอมไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อยู่ในลิงค์ดังกล่าวและเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์มาสู่เว็บไซต์รวยดอทคอม

การวิเคราะห์เว็บไซต์ของกูเกิ้ล

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บของบริษัทกูเกิ้ล (“Google”)  Google Analytics ใช้ไฟล์ข้อความที่เรียกว่า “คุกกี้” ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ ข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกส่งให้และจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา   หากเว็บไซต์นี้พบเป็นไอพีนิรนาม  ตำแหน่งไอพีของท่านจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากกลุ่มสมาชิกประเทศในเครือสหภาพยุโรปหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่ตำแหน่งไอพีทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกาก่อน และถูกตัดการเชื่อมต่อที่นั่นว่ามีการใช้งานไอพีนิรนามบนเว็บไซต์นี้

กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้ในฐานะผู้ปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ ทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ปฏิบัติการและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ตของท่าน

ตำแหน่งไอพีที่บราวเซอร์ของท่านส่งให้กับการวิเคราะห์ของกูเกิ้ลจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นๆของกูเกิ้ล  ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ของท่าน  หากท่านเลือกไม่ใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ถูกวิเคราะห์จากกูเกิ้ลโดยจำเป็นต้องดาว์นโหลดและติดตั้งแอดออนการวิเคราะห์ของกูเกิ้ลบนเว็บบราวเซอร์ปัจจุบันของท่านได้ในภายหลัง: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ข้อจำกัด

เว็บไซต์รวยดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลได้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล

คำถามและการแสดงความเห็น

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของเว็บไซต์รวยดอทคอม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเราโดยอีเมล: [email protected]

เว็บไซต์รวยดอทคอม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล

กรุงเทพมหานคร, มกราคม 2562

Scroll to Top